El Reglament

Llegeix-lo, és important.

Important saber-ho

Llegeix atentament aquest reglament.

Reglament Cursa La Roca Negra

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la ROCA NEGRA d’enguany. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les tipologies d’activitat (CAMINADA i CURSA) que comprèn l’esdeveniment.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. Tota modificació serà comunicada als participants.

La realització de la inscripció a qualsevol de les tipologies de l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament, quedant els imprevistos a criteri de l’Organització.

Reponsabilitats i Obligacions

El sol fet de participar en la cursa representa l’acceptació del present reglament, quedant els imprevistos a criteri de la Organització.

La Organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per la Organització. La Organització no es fa responsable dels danys o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits.

Tots els participants tenen la obligació de:
• Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a la realització d’aquesta cursa.
• Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa. (A mode indicatiu suggerim, calçat adequat, bidó d’aigua, gorra, ulleres de sol).
• Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de la organització de la cursa.
• Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.

Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho obligatòriament a l’organització a través del control de pas més proper al lloc de la retirada.

La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, xarxes socials,…). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Fundació Marianao i el Centre Excursionista Sant Boi.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els participants amb moto, cotxe o bicicleta, pel perill que pot suposar per a aquests.

Articles del Reglament

Article 1 INSCRIPCIÓ

1.1. Les places estaran limitades a 250 caminants en la CAMINADA, 200 en modalitat short,  250 en la long i 50 en la modalitat LongDUO. Les inscripcions es tancaran un cop s’hagi superat el límit de participants o la data anunciada a la pàgina web. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places.

Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial ( http://rocanegra.cat ).

1.2. Les inscripcions es podran realitzar des del dia 1 de febrer a les 00:01h fins al dijous 14 d’abril de 2019 a les 23:59h. L’organització es reserva el dret d’acceptar-ne el mateix dia de la cursa.

1.3. Només es retornarà un 80% dels diners de la inscripció en cas d’agafar la assegurança de 3€ que s’oferirà en el moment de la inscripció, per que tingui validesa es tindrà que comunicar a la organització la no participació abans del dia 7 d’abril.

1.4. L’edat mínima de participació a la cursa de muntanya serà de 16 anys. Per als menors de 18 anys serà necessària l’autorització dels pares o tutors legals.

1.5. Inscriure’s en qualsevol de les activitats (CAMINADA i CURSES), implica l’acceptació d’aquest Reglament.

1.6. En cas de lesió justificada amb comprovant mèdic, es podrà fer un canvi de nom amb les dades d’un altra persona, enviant-les a cursa.roca.negra@gmail.com. Tres setmanes abans de la cursa no es realitzaran canvis de nom ni cap tipus de modificacions, és a dir, fins al 7 d’abril de 2019 a les 23:59h.
_ Nom i cognoms del corredor lesionat/baixa:
_ Dades del nou corredor:
Nom i cognoms
NIF/Passaport
Sexe: M/F
En cas d’estar federat, indicar núm. llicència
Club
Data naixement
E-mail
Localitat
Telèfon de contacte
Talla samarreta: XS/S/M/L/XL/XXL
Cursa o Caminada

1.7. Els participants podran inscriure’s a una de les dues tipologies d’activitat de la ROCA NEGRA:

_ Caminada
_ Cursa Short
_ Cursa Long

_Cursa Long DUO

1.8. El preu d’inscripció per a la CAMINADA:
– Caminada 5€
– Caminada + Samarreta 10€
– Assegurança increment de 2€

Inclou:
_ 1 Avituallament en cursa
_ Menjar a l’arribada
_ Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles

1.9. El preu d’inscripció per a les modalitats de CURSA:

_Cursa SHORT

  • 18 € del 1 de febrer al 3 de febrer de 2019.
  • 21 € del 4 de febrer al 5 de març de 2019.
  • 23 € del 6 de març al 14 d’abril de 2019.

_Cursa LONG

  • 23 € del 1 de febrer al 3 de febrer de 2019.
  • 26 € del 4 de febrer al 5 de març de 2019.
  • 28 € del 6 de març al 14 d’abril de 2019.

_Cursa LONG DUO

  • 35 € del 1 de febrer al 3 de febrer de 2019.
  • 40 € del 4 de febrer al 5 de març de 2019.
  • 45 € del 6 de març al 14 d’abril de 2019.

Inclou:
_ Obsequi regal : Samarreta dissenyada per l’ocasió.
_ 3 avituallaments sòlids i líquids i 2 avituallaments només líquid
_ Menjar saludable a l’arribada
_ Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles

1.10. Tant per la CAMINADA com per les CURSES, es disposarà de zona d’escalfament, servei de guarda-roba, dutxes, zona d’aparcament i dos WC portàtils a la zona de sortida.

1.11. La talla de la samarreta estarà garantida per aquelles persones que s’hagin inscrit a qualsevol de les dues modalitats abans del 5 de març del 2019.

Article 2 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

2.1. S’ha de ser major d’edat el dia de la cursa, en cas contrari, és obligatori presentar “l’autorització de menors” (el trobareu a l’apartat d’inscripcions de la web).

2.2. Els corredors han de tenir la preparació i els coneixements teòrics/pràctics adients per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

2.3. Els inscrits a la CURSA i CAMINADA participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en l’esdeveniment. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

2.4. L’Organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per la Organització. La Organització no es fa responsable dels danys o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits.

2.5. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

2.6. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els participants amb moto, cotxe o bicicleta, pel perill que pot suposar per a aquests.

Article 3 MATERIAL I ROBA

3.1. L’organització es reserva el dret d’impedir la sortida de qualsevol corredor que consideri que no porta el material adient.

3.2. Recomanem que els corredors calcin de manera adient a les condicions tècniques que requereixen les curses de muntanya.

3.3. Els participants s’han de calçar i equipar de manera adient segons a les condicions tècniques i meteorològiques que requereixen les curses de muntanya.

3.4. L’organització també recomana que tots els corredors duguin crema solar, menjar i beure extra.

3.5. Els participants hauran de portar obligatòriament frontal per a la realització de la
prova.

3.6. L’organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants duguin el material que marca el present reglament.

3.7. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, sobre el material obligatori per fer front a la cursa depenent de les condicions meteorològiques. La darrera actualització serà el dia abans a les 18:00h.

3.8. Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa (a mode indicatiu suggerim, calçat adequat, bidó d’aigua, gorra, ulleres de sol).

Article 4 DORSALS I ACREDITACIONS

4.1. Tots els participants tindran un dorsal identificatiu de la prova a la que s’han inscrit.

4.2. És obligatori dur sempre el dorsal visible, sense doblegar ni retallar, perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls.

4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.

4.4. Els participants podran accedir a les zones comunes, als avituallaments i a la zona d’arribada dels corredors, portant visible el seu dorsal.

4.5. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada.

Article 5 HORARIS DE L’ESDEVENIMENT

5.1. El lloc d’arribada i sortida de la cursa serà la Plaça Mercè Rodoreda.

5.2. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill. Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, neu, etc.) no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (es considera que poden ser un al·licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recorregut si la integritat dels participants corre perill.

5.3. Els horaris de l’esdeveniment són els següents:

HORARIS ESDEVENIMENT

Entrega de dorsals 14h a 15:30h
Informació i control de sortida de la cursa (briefing) 15:45h a 16h
Inici de la cursa long 16h
Informació i control de sortida de la cursa short 16h
Inici de la cursa short 16:45h
Inici de la caminada 17h
Arribada 1r Participant de la cursa 17.50h
Entrega de premis 20:30h a 21h

Article 6 RECOLLIDA DE DORSALS

6.1. Els dorsals podran recollir-se la setmana abans de la cursa a la Botiga Esportiva RunnAir de Sant Boi de Llobregat en horari de Dilluns a Dissabte de 10h a 13:30 h i de 18h a 20h al carrer d’Eusebi Güell, 136, CP 08830.

6.2. Els dorsals també podran recollir-se el mateix dia de la cursa de 7h a 8h als punts d’atenció habilitats per a aquest servei.

6.3. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers i la targeta federativa (en cas d’estar federat).

6.4. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company portant el lliurement de responsabilitat degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i de la targeta federativa pels federats.

6.5. En el cas dels menors d’edat, cal que, s’entregui “l’autorització de menors” degudament omplerta i signada.

6.6. No s’ofereix el servei d’enviament de la bossa del corredor un cop finalitzada la cursa.

Article 7 RECORREGUT I MARCATGE

7.1. Els recorreguts de la CURSA i CAMINADA discorren per propietats públiques i privades, pel que s’han demanat tots els permisos adients als propietaris d’aquest espais, que ha estat concedits, a fi i efecte de poder realitzar l’activitat com cal. Volem agrair a tots els propietaris la seva col·laboració i compromís per participar en la celebració d’una activitat lúdica, esportiva i sense afany lucratiu, en el nostre entorn natural.

7.2. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

7.3. La cursa estarà senyalitzada amb cinta de la ROCA NEGRA, cartells i el suport de voluntaris. Els corredors es responsabilitzen del correcte seguiment de les senyals.

7.4. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades.

7.5. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de la ROCA NEGRA, cartells i el suport de voluntaris, depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. Els participants es responsabilitzen del correcte seguiment de les senyals.

7.6. En tots els punts del recorregut que els corredors trobin cinta col·locada horitzontalment, com si fos una barana, significa que no es pot avançar degut que és una zona de precipicis i el corriol es considera molt estret. Es podria ocasionar un accident greu si el corredor que és avançat surt del corriol.

7.7. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’Organització.

7.8. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l’horari previst de la carrera.

Article 8 CONTROLS

8.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de controls repartits al llarg del mateix. L’organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut.

8.2. Hi ha un temps total de 4 hores per acabar la CAMINADA i un temps total de 4:30h per acabar la CURSA.

Article 9 AVITUALLAMENTS

9.1. Existiran tres punts d’avituallament sòlid ( líquid /fruita/ ganyips) i 2 de líquid durant tot el recorregut a distàncies aproximades de 6 km. En els avituallaments durant la cursa hi haurà: aigua, refrescos, begudes isotòniques, fruita, fruits secs i llaminadures; depenent de si són líquids o líquids i sòlids.

9.2. Els avituallaments seran punts per reomplir “Camelback’s” i bidons.

9.3. Els participants han de llançar els residus dins dels contenidors instal·lats en el perímetre marcat en els avituallaments. Es col·locaran, a una distància aproximada de 50 m dels punts d’avituallament, recipients on els participants puguin dipositar les deixalles (gots, restes de menjar, etc.), els voluntaris vetllaran per tal de que els corredors/es no embrutin l’entorn.

9.4. Els corredors han d’estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts.

9.5. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts.

Article 10 RETIRADES

10.1. Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control o avituallaments que tinguin més propers. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.

10.2. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.

Article 11 EL “XIP”

11.1. L’únic xip vàlid per a la realització de la cursa serà el que es proporcionarà a cada participant des de l’organització.

11.2. El xip proporcionat als participants és d’un sol ús i estarà integrat en el dorsal.

Article 12 EMERGÈNCIES

12.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència.

12.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.

12.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents.

12.4. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al número 112.

12.5. Hi haurà servei d’ambulància a l’arribada i assistència sanitària en punts del recorregut.

12.6. Es comptarà amb l’assistència de servei mèdic de primers auxilis a l’arribada i d’una ambulància per a atendre els corredors en cas que fos necessari.

Article 13 PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

13.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

13.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.

13.3. L’organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d’arbitratge a la muntanya.

13.4. L’organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llançant residus al terra. “Atenció: permissibilitat 0”.

13.5. Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més tard de l’hora de tancament dels diferents control de pas.

13.6. Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.

13.7. No portar el dorsal de forma visible o manipulat.

13.8. Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).

13.9. Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).

13.10. Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).

13.11. Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

Article 14 MEDI AMBIENT

14.1. La cursa esdevé per un entorn natural únic i cal que continuï tal i com està. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.

14.2. Els corredors hauran de respectar la flora i la fauna de la zona i donar preferència als ramats d’animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.

14.3. Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat.

Article 15 PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE

15.1. Cursa de la Roca Negra i Centre Excursionista Sant Boi (CESBOI) són els responsables del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica15/1999 del 13 de desembre, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

15.2. Fi del tractament: Les dades personals facilitades a la inscripció seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors. Durant l’esdeveniment, es realitzaran fotografies i filmacions de la CURSA i la CAMINADA per part dels organitzadors per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, xarxes socials, etc. …). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de la Fundació Marianao i el Centre Excursionista Sant Boi, sense dret per part del corredor i caminant a rebre cap compensació econòmica.

15.3. Legitimació: El tractament de les teves dades personals incloses les imatges està basat en el consentiment que presta en omplir el formulari d’inscripció. En tot moment podràs retirar el teu consentiment .

15.4. Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

15.5. Drets que assisteixen a l’Interessat:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

15.6. Dades de contacte per exercir els seus drets: Centre Excursionista Sant Boi (CESBOI). Carrer Mallorca, 30 (Can Massallera), 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Email: cursa.roca.negra@gmail.com.

Article 16 CATEGORIES, PREMIS I OBSEQUIS

16.1. La CAMINADA popular no té caràcter competitiu, i per tant, no hi haurà classificacions.

16.2. A la CURSA, per a totes les categories hi haurà 1r, 2n i 3r premi i per ambdós sexes (masculí i femení):
_ Categoria Sènior (de 16 a 35 anys)
_ Categoria Veterans (de 36 a 49 anys)
_ Categoria Màster (de 50 anys i en endavant)
_ General

Trofeu als tres primers classificats i classificades de cada categoria i als tres primers classificats en la general masculina i femenina (en cap cas els premis seran acumulables). Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre el trofeu, medalla o obsequi.

16.3 A la CURSA LONG DUO, hi haura 3 categories amb 1r, 2n i 3r premi.

_ Categoria equip masculí.
_ Categoria equip femení.
_ Categoria equip mixta.

No hi haurà premis en metàl·lic.

Després del lliurament de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova.

Article 17 CONTACTE

Centre Excursionista Sant Boi (CESBOI)

Carrer Mallorca, 30 (Can Massallera)
cursa.roca.negra@gmail.com

El nostre horari d’atenció és Dimarts i Divendres de 20h a 22h.

Anul·lació de la cursa

Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, neu, etc.) no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, l’organització considera que poden suposar un al·licient i un repte més a superar. En casos de condicions extremes, l’organització prendrà la decisió que cregui més convenient.

Altres

Es disposarà de zona d’escalfament, servei de guarda-roba, dutxes, zona d’aparcament i dos WC portàtils a la zona de sortida.
* L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

CONTACTE

Centre Excursionista Sant Boi (CESBOI)

Carrer Mallorca, 30 (Can Massallera)
cursa.roca.negra@gmail.com

El nostre horari d’atenció és Dimarts i Divendres de 20h a 22h.