Mountain Waste

En aquesta edició de la Roca Negra volem col·laborar amb el nostre entorn més pròxim. Dins del projecte “Només guanyem si no deixem petjada” està la de recaptar fons per a l’associació “Mountain Waste Collection”. Aquesta entitat va néixer en 2020, amb l’objectiu de treballar l’entorn del medi natural de Sant Boi de Llobregat a partir de 3 eixos. Recollida, separació i activitats per a nenxs.

Recollida:

Realitzen recollides de residus abandonats en la Naturalesa cada 15 dies, faciliten els materials necessaris per a realitzar-les i fan seguiment.

Separació:

Classifiquen i separen els residus segons el tipus, i ensenyen el tipus de residu i on es tira cada residu.

Activitats amb nenxs

Executen diferents activitats amb nenxs de conscienciació com treballs manuals amb residus.

Tallers de reciclatge

Realitzen tallers que ensenyin maneres de reciclar residus que es generen habitualment a casa.